Vytlačiť

Odvetranie panelových domov ventilačnou turbínou s hybridným pohonom HV-profi

 

PONÚKAME VÁM DOKONALÉ - EŠTE VYLEPŠENÉ RIEŠENIE!

 

Súčastný trend a nami navrhovaný spôsob odvetrania šachiet panelových a bytových domov je odvetranie českými ventilačnými turbínami s hybridným pohonom (elektrickým ventilátorkom 6W) s označením HV–profi.

 

Veľká úspora elektrickej energie = veľká úspora peňazí!

 

Čo je hybridný pohon?

Hybridný pohon je označenie pre kombináciu niekoľkých zdrojov energie pre pohon jedného prostriedku. V našom prípade sa má na mysli kombinácia elektrickej trakcie a prírodného zdroja povetria, ktoré sú použité k vytvoreniu sacieho efektu v priestore pod rotačnou hlavicou ventilačnej turbíny.

NOVINKOU, ktorá nemá vo svete obdobu je skutočne "vylepšená" ventilačná turbína, ktorá má chod riadený elektronickou jednotkou. Hybridný ventilátor HV-profi pracuje na princípe prúdenia vzduchu tak, ako klasická ventilačná turbina VIV, ale v prípade bezvetria alebo iba malom povetrí je rotačná hlavica poháňaná malým elektrickým motorčekom.

Elektrický motorček má príkon iba 6W. Je ale vybavený predovkou s veľkým prevodovým pomerom, čím dochádza k znásobeniu krútiaceho momentu a taktiež výkon el.motorčeka je dostatočný.

Ďalšou zvláštnosťou je použitie speciálnej jednosmernej spojky medzi prevodovkou a hlavicou. Táto spojka umožňuje úplné rozpojenie, tzn.že pri rozpojení nedochádza k absolutne žiadnému prenosu momentu. Takže keď je hlavica poháňaná vetrom nie je v žiadnom prípade priibrzďovaná el.motorčekom.

Za svoje preukazateľné kvality už získal HYBRIDNÝ VENTILÁTOR HV-profi niekoľko prestižných ocenení na zahraničných veľtrhoch. Prečo doporučujeme ventilačnú turbínu s hybridným pohonom HV-profi České ventilačné turbíny, ktoré sa už 11 rokov úspešne predávajú na českom trhu, dosiahly ďalšieho výrazného ocenenia a to na 11.mezinárodnom stavebnom veľtrhu FOR ARCH SLOVAKIA a na veľtrhu INCHEBA EXPO BRATISLAVA. (apríl 2008).

Tieto dve „čestné uznania“ sú ocenením našej snahy o to, aby sa ventilačné turbiny s hybridným pohonom HV-profi stali ešte dostupnejšie a príťažlivejšie ako doteraz. Princíp funkcie Dokonalejší spôsob odvetrania, ktorý je menej závislý na klimatických podmienkách (povetria) je hybridný ventilátor HV-profi, ktorý predstavuje unikátny vetrací systém, ktorý ku svojej činnosti využívá ekologický prírodný zdroj energie – vietor, ktorý je celkom zadarmo a je nevyčerpateľný a malý elektrický motorček o výkone 6W, s príkonom 230V.

Spojením vzniká hybridná ventilačná turbina HV-profi, která zamedzí tzv. nulovému výkonu teda obdobiu, keď klasická ventilačná turbina nespĺňa svoju funkciu aktívneho odsávania. Pokým je prúdenie vzduchu nedostatočné k potrebnej rotáci a požadovanému výkonu hlavice a hlavica se zastaví alebo jej otáčky poklesnú pod požadovaný výkon, potom elektrický motorček o výkone 6W, príkon 230V, umožní dosiahnúť požadovaného „minimálneho“ výkonu rotačnej hlavice.

V prípade, že sa prúdenie vzduchu náhle zvýší a rotačná hlavica prekročí „minimálny“ nastavený výkon elektrického motorčeka, ten sa pomocou jednosmernej spojky odpojí a rotačná hlavica pracuje iba silou prúdenia vzduchu. Túto možnosť funkcie zaistí elektronická riadiaca jednotka vybavená snímačom otáčiek, který v pravidelných intervalech prevádza 30-ať sekundové meranie.

Meranie sa pravidelne opakuje a podľa vyhodnotenia zapne alebo nezapne elektrický motorček. Na základe ročnej skúšobnej prevádzky hybridného ventilátora HV – profi v klimatických podmínkách v ČR, možno predpokladať, že v cca 65% pracuje rotačná hlavica na princípe prúdenia vzduchu a v cca 35% pomocou elektrického motorčeka. Práca elektrického motorčeka bude prevažne v dňoch zimnej inverzie alebo v letnom období, keď sa pohyb vzduchu ustáli na minimálnu rýchlosť nedostatečnú k potrebnej rotáci hlavice.

K reguláci odvetrania doporučujeme iba staviteľné regulačné mriežky, ktorými možno v zimnom období ich privretím znížiť množstvo odsávaného vzduchu.

 

POROVNANIE výkonu:

klasická ventilačná turbina typ14 a hybridný ventilátor HV – profi Pri použití klasickej ventilačnej turbiny (typ14) vychádzame z priemerného výkonu cca 750m3/h, ale za podmienky, že v prípade bezvetria je výkon (množstvo odsávaného vzduchu) ventilačnej turbiny nulový a tým poklesne i reálná hodnota priemerného výkonu na cca 400m3/hod. Pričom minimálny výkon sa nedá presne určiť.

Pri použití hybridného ventilátora HV – profi typ 14/355 vychádzame z priemerného výkonu cca 1050m3/h, i za podmienky, že bude nulové prúdenie vzduchu, a reálná hodnota priemerného výkonu zostáva. Súčastne možno určiť i minimálny výkon, ktorý sa rovná výkonu nadstavených otáčok na elektrickom motorčeku a je cca 650m3/h.

 

Tabulka výkonov podľa predpisu platných v ČR

Rýchlosť vetra / typ

Minimálny výkon 

Priemerný výkon predpoklad

Priemerný výkon reálný predpoklad

typ 14 0 m3/h 750 m3/h 400 m3/h
HV 14/355 510 m3/h 1050 m3/h 980 m3/h

 

Tabuľka výkonov merané vo voľnom priestore (pôdny priestor, plocha střešného plášťa)

Rýchlosť vetra / typ

Minimálny výkon 

Priemerný výkon

8 m/s

10m/s

24 m/s

HV 10/260 350 m3/h  650 m3/h 810 m3/h 970m3/h 1485 m3/h
HV 14/355 510 m3/h 980 m3/h 890 m3/h 1115m3/h 1985 m3/h

Minimálny výkon je zaručený výkon v dobe, keď pracuje elektrický motorček.

 

Tabuľka výkonov merané v potrubnom systéme (ventilačné potrubie šachiet panelových domov)

Rýchlosť vetra / typ

Minimálny výkon 

7 m/s

8 m/s

9 m/s

0m/s

Priemerný výkon

HV 10/260 350 m3/h 670 m3/h 810m3/h 870 m3/h 910m3/h 650 m3/h
HV 14/355 510 m3/h 760 m3/h 890m3/h 1030 m3/h 1150m3/h 980 m3/h

Minimálny výkon je zaručený výkon v dobe, keď pracuje elektrický motorček.

 

Predpoklad spotreby elektrickej energie – náklady v Kč  

Náklady

povetrie - vietor spotreba el.energie 
Za jeden den 0,00KW cca 50,4 W
Za jeden mesiac 0,00KW cca 1,512 KW
Za jeden rok 0,00KW cca 18,144 KW

 

Na záver


 

Odvětráni stoupacích šachet panelových domu ventilačními turbínami VIV české výroby a trubínami LOMANCO z USA

Máte nefunkční puvodní centrálni odsáváni? Je centrální odsávaní moc hlučné? Obtežuje vás nepríjemný zápach z WC, nebo kuchyně z jiných bytu: Chcte ušetřit za náklady spojené s provozem centrálního elektického ventilátoru?

Dodáváme s montáží ventilační turbíny Lomanco, ventilační turbíny VIV a Hybridní ventilátor HV 16/400 pro odvětrání stoupacích šachet panelových domů a bytových domů. Odvětrávají vlhkost, nežádoucí pachy a zabraňují tak plísním. Při montáži naší odbornou firmou je na funkci ventilačních turbin VIV záruční doba až 20 let.

Odvětrání ventilačními turbínami využívá principu proudění venkovního vzduchu – povětří a zdokonaluje již stávající systém přirozeného tahu v šachtě panelového domu. Výhodou tohoto systému je využití přírodních sil k dostatečnému provětrání bytového jádra bez spotřeby elektrické energie. Pozor, nezaměňovat s odvětráním celé plochy bytu. K tomu nám slouží okna v jednotlivých pokojích.

Odvětrání jednotlivých bytů lze regulovat tím, že se doplní stavitelné mřížky v koupelně, popřípadě se může osadit elektrický ventilátor na WC a do koupelny. Digestoř v kuchyni má většinou již vestavěný el.ventilátor. Elektrické ventilátory jsou ovládány z jednotlivých bytů na náklady bytových jednotek. Mají výkon od 150m3/hod až po 250m3/hod. Energetická náročnost se pohybuje na hranici 25W. Mají za úkol okamžité odsání špatného vzduchu propojovacím potrubím do centrálního potrubí, kde odtah ze stoupačky zajistí ventilační turbina.

Nízke pořizovací náklady = žádne další provvozní náklady.
Odborné montáže ventilačných turbín na odvětraní šachet panelových domu montujeme už od roku 1997.

lomanco 04vivalomanco 01

Při montáži naší odbornou firmou je na funkci ventilačních turbin VIV záruční doba až 20 let.
!!! Žhavá novinka !!!
Nejste spokojeni s výkonem nainstalované ventilační turbíny? Máme unikátni řešení jak docílit maximálniho výkonu i při bezvětří!
Pro více informací nás kontaktujte ještě dnes

Novinka - Hybridní ventilátor HV 16/400

 

Hybridní ventilátor HV 16/400 má kombinovaný zdroj pohonu – kombinuje ekologický přírodní zdroj energie vítr s pohonem elektrického motorku o příkonu 25W. V případě bezvětří, nebo velmi malé síly větru, kdy má klasická ventilační turbína velmi malý výkon, umožní elektrický motorek dosáhnout výkonu 1 470 m3/hod.

Hybridní ventilátor HV16/400 lze ovládat pomocí časového spínače, nebo různých čidel, např. teplotním, tlakovým atp. Hybridní ventilátor HV16/400 je osazen dvěma značkovými ložisky nejvyšší kvality světově uznávané firmy SKF. Jsou to bezúdržbová kuličková ložiska s pevnou ocelovou klecí v trvalé mazací náplni, oboustranně zapouzdřená, která zajišťují velmi tichý, plynulý a absolutně nehlučný chod.

Životnost ložisek je 40let. Záruka na funkci hlavice a na ložiska je až 20 let.Teplotní rozhraní -30°C až do +60°C. Hybridní ventilátor HV16/400 odolává rychlosti větru nad 130 km/hod.

Nízke pořizovací nákalady = Nízke provozní náklady = Výsoký výkon

 

Kamerové prohlídky a revize stoupacího potrubí vzduchoteechniky a kanalizace

Provádíme monitoring a revize stoupacího potrubí vzduchotechniky a potrubí kanalizace potrubní kamerou. Zpracujeme podrobný protokol a nahrajeme stav potrubí na DVD.

Kontrolu provádíme ze střechy domu vez zásahu do střešní krytiny a bez nutnosti přítomnosti nájemníku v jednotlivých bytech.

Přesná lokalizace závady ve stoupacím potrubí ušetří náklady – není nutné provádět demontáž uklidňovacích domečků na střeše domu, zásahy do střešní krytiny ani kontroly v bytech nájemníků.

 

Nejčastější duvody pro kontrolu stoupacího potrubí VZT:

Odhalíme skryté vady, současný stav stoupacího potrubí vzduchotechniky (dále jen VZT) a příčiny pronikání zápachu z WC a digestoří z kuchyně do ostatních bytů nájemníků. Určíme přesně místo poruchy a navrhneme způsob odstranění, včetně realizace opravy.

 

Nejčastější duvody pro kontrolu potrobí pro odvětráni kanalizace

Odhalíme skryté vady a příčiny ucpávání potrubí pro odvětrání kanalizace. Určíme přesně poruchu a navrhneme způsob odstranění, včetně realizace opravy.