Komplexná
stavebná činnosť

Sme obchodno – stavebná spoločnosť, ktorá realizuje stavby rôzneho druhu. Požiadavky a potreby našich partnerov zabezpečuje skúsenosťami a odborným potenciálom našich pracovníkov.

Služby

Byty Slivková

Produkty

Produkty