Byty Slivková

Obchodno-stavebná spoločnosť EKOSTAV-ROVINKA podniká v stavebníctve vyše 30 rokov. Obchodujeme, ale zároveň realizujeme množstvo stavieb nielen v západoslovenskom kraji, ale po celom Slovensku.

V súčasnosti je zahájená výstavba Bytového domu s 8 bytovými jednotkami, vlastná investícia.

ekostavrovinka.sk - komplexná stavebná činnosť