Referencie

Obchodno-stavebná spoločnosť EKOSTAV-ROVINKA podniká v stavebníctve vyše 30 rokov. Obchodujeme, ale zároveň realizujeme množstvo stavieb nielen v západoslovenskom kraji, ale po celom Slovensku.

ZŠ - spevnené plochy areálu v Rovinke
ZŠ - spevnené plochy areálu v Rovinke
Výstavba garáže Hasičskej zbrojnice a spevnených plôch v Rovinke
Výstavba garáže Hasičskej zbrojnice a spevnených plôch v Rovinke
Výstavba 10 rodinných domov v radovej výstavbe a 2 rodinné domy
Rozšírenie spevnených a zelených plôch v centre obce Rovinka (2022)
Rekonštrukcia „Pernecký mlyn“
apartmánové byty s reštauráciou, v Perneku
Obnova a rekonštrukcia Partizánskej lúky
Železná studienka, Bratislava, pre METROSTAV, a.s.
Divadlo Aréna Parkovisko
spevnené plochy, terénne úpravy, rekonštrukcia kancelárií a sanácia obvodových múrov v Bratislave
​Slovenská plavba a prístavy a.s. Rekonštrukcia Štroblovej vily v Kráľovej Lehote
Revitalizácia Parku na Belopotockého ul.​
Domov seniorov Archa
​Miestny úrad Bratislava - Staré mesto
Rekonštrukcia Materskej školy
v Rovinke a nadstavba 10 mezonetových bytov ​Obecný úrad Rovinka
GPR, s.r.o.
Výstavba obchodného a skladového areálu, Rybničná ul. v Bratislave
Tecnický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106
Rekonštrukcia a nadstavba administratívnej budovy
ZSŠ polygrafická
Račianská 190, Bratislava – oprava strechy (havarijný stav)
Riadenie letovej prevádzky, Letisko M.R.Štefánika v Bratislave
Hydroizolácia plochých striech
Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava - objekt: Obchodná akadémia Pezinok
Izolácia a odvetranie strešného plášťa
Vernosť – izolácia-rekonštrukcia striech – 3.224 m2
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto
​Hydroizolácia strechy na Krásnohorskej ulici , Bratislava
Bratislavský samosprávny kraj
Družstvo Medená
17 Hydroizolačné práce suterénu, časť ZIRKON, Krajčírstvo, Chodba a TEMATEX" ​ Hydroizolácia budovy a oprava chodníkov
LP SSR š.p., Letisko M.R.Štefánika Veľký Javorník
Staticko-stavebné úpravy
Rekonštrukcia 4 bytových domov vrátane sanačných prác
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto ​ Bytové domy-Bojnická ulica 19-23
Demolačné práce, sanácie a rekonštrukcia Doškolovacieho strediska v Malých Levároch, vybudovanie parkovacej plochy a chodníkov
Obecný úrad Rovinka
Hydroizolácia strechy, parkovacia plocha na Základnej škole v Rovinke