• Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • +421 905 984 834

Technologický návrh odstraňovania vlhkosti

HYDROIZOLAČNÉ A SANAČNÉ PRÁCE

Odstranenie príčin vlhnutia objektov DOPORUČENÁ OPRAVA HYDROIZOLÁCIE VONKAJŠÍCH A VNÚTORNÝCH STIEN.

 • Na hydroizoláciu pivničných stien doporučujeme kapilárny hydroizolačný systém WATERSEAL. Kapilárny hydroizolačný systém WATERSEAL zabezpečuje totálnu a trvácnu ochranu pred presakovaním vody a vlhnutím v betónových konštrukciách a cementových podkladoch.
 • Formovanie a vývoj nerozpustných kryštálov v kapilárach pretekaných vodou, efektívne zablokuje prietok a presakovanie vody počas celej životnosti a úplná vodovzdornosť sa dosiahne v priebehu 5 - 7 dní.
 • Hydroizolačný systém WATERSEAL je rovnako efektívny proti pozitívnej aj negatívnej vode a osmotickému tlaku.
 • Potom ako kryštalický proces úplne utesní štruktúru, aktívne chemikálie WATERSEALu zostanú prítomné v štruktúre.
 • Akýkoľvek neskorší kontakt s vodou ich znova aktivuje a naštartuje opäť kryštalický proces tesnenia.

TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRI VNÚTORNÝCH A VONKAJŠÍCH SANAČNÝCH PRÁCACH.

Pre priamy výkon sanačných prác je potrebný prístup k sanovaným stenám minimálne 80 cm potrebných na osekanie postihnutých omietok muriva budovy a ich sanáciu.

Krokový postup :

 • osekať poškodenú zavlhnutú omietku do jadra nosných stien s presahom do suchej časti muriva minimálne 30 cm
 • vyčistiť škáry medzi tehlami od vyzrážanej soli do hĺbky 1-1,5 cm
 • na takto pripravený povrch nanesieme cementový postrek
 • vyrovnanie podkladu sa uskutoční maltou s PLASTMIXu (zmes živíc a dispergátorov do mált, ktorá prevzdušňuje a dodáva plasticitu a trvácnosť, náhrada hydrátu vápenného) cementu a piesku.
 • na hydroizoláciu stien použijeme sanačnú omietku WATERSEAL, pomocou oceľových hladidiel alebo štetcom
 • počas procesu kryštalizácie t.j. 5 - 7 dní sa musia takto sanované steny pravidelne vlhčiť - približne po 5 - 10-ich dňoch sa môže sanovaná stena omietnúť klasickým spôsobom s tým, že na výrobu použijeme plastizujúcu prísadu do mált a omietok STOPMIX s vodovzdornými a spevňujúcimi vlastnosťami, ktorá bráni priechodu hydroskopických solí z nosného muriva.

odstanovanie vlhkosti2odstanovanie vlhkosti1

INJEKTÁŽ MURIVA A IMPREGNÁCIA POVRCHOV STIEN.

Potreba izolovať nepriepustnou vrstvou vzniká, keď voda preniká pórmi stien a znehodnocuje omietky, stierky, drevo, tapety a pod. Zvyčajne sa ukazuje na povrchu ako vlhký pás nad úrovňou terénu alebo dlážky, kde ničí drevo prípadne iné komponenty.

Na jednoduchú ochranu vodovzdorných materiálov Vám doporučujeme jednoduchú injektáž postihnutého muriva :

 • odstránime všetku omietku až na jadro muriva do výšky 300 mm nad viditeľnou výškou priesaku
 • výška, v ktorej bude izolačná vrstva, by mala byť nad úrovňou terénu a 15 cm nad vnútornou podlahou
 • v tejto výške vyvŕtame sadu otvorov v dvoch úrovniach.

Vzdialenosť jednotlivých dier by mali byť približne 11,5 cm od seba. Diery by mali byť vyvŕtané vrtákom s priemerom 13 mm so sklonom smerom nadol 10-15 stupňov. Pred samotnou injektážou vyčistíme všetky diery vysávačom. Injektáž môžeme vykonať pomocou tlakového rozprašovača ako sa používa v záhrade pomocou trysky, ktorá sa zasunie do pripravenej navŕtanej diery a tlakom sa nanáša do muriva.

Necháme tekutinu presiaknúť celou oblasťou, čo bude zrejmé podľa stmavnutia farby tehál v celom okolí diery. Kus látky okolo trysky by mal zabrániť prípadnému vytekaniu tekutiny počas impregnácie. Po ukončení necháme impregnované murivo 2 až 4 týždne pôsobiť až potom ho omietame.

Priemerná spotreba je 3 -5 litrov na bežný meter steny. Injektáž a impregnáciu povrchov stien vykonávame vysokoúčinnými bezfarebnými impregnátormi BPS-HYDROFOB a Inject IM 55, ktoré preniknú hlboko aj do tých najjemnejších kapilár, aktivačne vstupujú do chemickej reakcie s vodou a voľnými iónmi obsiahnutými v murive, čím vytvárajú dlhodobo kremíkovú barieru proti vlhkosti a zároveň umožňujú takto impregnovanému murivu voľne dýchať a vysušovať sa.

Týmto spôsobom doporučujeme zhotoviť aj injektáž každého klenbového oblúka v styku s obvodovým murivom, čím sa zabráni prieniku vlhkosti z obvodovej steny. Povrch klenby doporučujeme do dĺžky 1,0 m mechanicky očistiť od starej malty a povysávať priemyselným vysávačom. 

odstanovanie vlhkosti3odstanovanie vlhkosti4

NÁVRH ODVETRANIA BUDOV A SUTERÉNU.

Vzhľadom na pomerne veľké vlhkostné pomery v suteréne a ostatných priestoroch navrhujeme jednoduché priečne prevetrávanie miestností bezmotorickými ventilačnými turbínami RAUL typ VV a VIV alebo ventilačnými turbínami EDMONDS. Prívod vzduchu riešiť cez jestvujúce otvory budov.

Nutné preveriť komínové prieduchy kominárom a vyčistiť ich od sadzí. Odvod vzduchu by sa realizoval prirodzeným odvetraním pomocou vysokoúčinných a úsporných vetracích turbín " VIV " pracujúcich bez elektrickej energie osadených na streche na hlavici komínového telesa. 

 odstanovanie vlhkosti5odstanovanie vlhkosti6odstanovanie vlhkosti7