• Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • +421 905 984 834

Návod na montáž ventilačných turbín

 1. Základňu turbíny osadíme na predom určené miesto osadenia na streche.
 2. Nasadíme krk turbíny na základňu tak, aby krk turbíny bol vo vodorovnej polohe. Pevne spojíme krk a základňu 3 priloženými šróbami.
 3. Priložíme základňu na strešný plášť a označíme otvor podľa vnútornej časti základne (pri strechách zhotovených šindlou, plechom, asfalt.pásmi ap.). Pri strechách s pálenou cementovou ap.krytinou odoberieme škridle v určenom mieste.
 4. Vyrežeme otvor v označenom mieste. V prípade odvetrania strešného plášťa iba do vzduchovej medzery. V prípade odvetrania podkrovného priestoru alebo interiéru cez celý strešný plášť a prepojíme s utesnením na vedenie vzduchu v požadovanom priestore.
 5. Priložíme základňu na strechu tak, aby horná polovica základne bola vsunutá pod strešnú krytinu a spodná polovica základne ležala na strešnej krytine. Základňu pripevníme k streche klincami alebo vrútmi na 6 miestách. Vo veľmi veterných oblastiach zvýšime počet klincov, pri ktorých použijeme veľkoplošné podložky.
 6. Na hornú hranu krku priložíme vodováhu a otáčaním hornej časti krku nadstavíme hornú hranu do roviny.
 7. Zaistíme krk proti nechcenému otočeniu priloženým šróbom a istíme plieškom.
 8. Otáčajúci šev krku vo vnútornej časti zamažeme tmelom. Strešnú krytinu doplníme v hornej polovine základne až ku krku a pomocou tmelu alebo horáku prichytíme. V prípade taškovej krytiny prihneme okraje základne po stranách tak, aby sme zamedzili prieniku vody podľa skladby tašiek (škridiel) a tašky doplníme. Prevedieme kontrolu tesnosti všetkých spojov a priechodu cez strešný plášť.
 9. Nasadíme na krk hlavicu a prichytíme napevno priloženými šróbami.
 10. Pri transporte alebo montáži mohlo dojsť k vychýleniu hlavice, čo zistíme potáčaním.Jemne prihneme hlavicu tak, aby bolo otáčanie rovnomerné.

 

POZOR!

turbínu umiestňujeme podľa možnosti tak, aby bola v strede vetranej plochy a čo najvyššie pri hrebeni strechy na náveternej strane.

 • Pre ideálnu činnosť turbíny je potrebné zaistiť prisávanie vzduchu do strešného plášťa vhodnými mriežkami umiestnenými v päte strechy alebo podľa plochy v inej časti, napr. K jednej turbíne typu 10 privetrávanou plochou v rozmere 982 cm2 alebo jednej turbíne typu 14 privetrávanou plochou v rozmere 1227 cm2.

 

NÁVOD NA POUŽITIE  č.03/2006 VETRACIE VENTILÁTORY RADY VV

1. Úvod

Výrobcom ventilátorov rady VV je firma : H-TECH group s.r.o. Smetanova 343, 739 61 Třinec 1 tel/fax: 558321713, 723881650 e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

2. Popis:

2.1 Vetrací ventilátor pracuje na princípe využitia energie vetra. Skladá sa z: hlavice(1), rotoru(2), a statoru(3)

2.2 Vetrací ventilátor montujeme na staviteľné základne(napr.firmy RAUL alebo TECH-TRADE) alebo na vopred pripravené rúry (5) s odpovedajúcou svetlosťou.

2.3 Hlavica(1) je tvorená segmentami špeciálneho tvaru, ktoré zaisťujú maximálnu účinnosť a súčastne bránia zatekaniu. Hlavica a prsteň sú vyrábané u typu VV 355 z hliníkových zliatin, u VV 260 z hliníkových zliatin alebo nerezu a u VV 200 naviac z medených plechov. Hlavica je s prsteňom znitovaná.

2.4 Hlavica je šrobovaná s rotorom(2), ktorý je uložený v statore pomocou dvoch špeciálnych ložísk s trvalou mazacou náplňou. Ložiská sú istené špeciálnym tmelom. Hriadeľ rotora je zaistená proti osovému posunutiu. Všetky dielce rotora a statora sú oceľové, galvanicky zinkované.

2.5 Stator(3) je prišróbovaný do sacieho hrdla základne pomocou 3 šróbov M6-16

3. Použitie

3.1 Ventilátory VV 200, VV 260, VV 355, slúžia na vetranie strešných plášťov alebo miestností všetkých druhov, v obyčajnom neagresívnom prostredí. Minimálna rýchlosť vetra potrebná pre roztočenie hlavice u VV 200/ VV 260 / VV 355 je 1,2/ 1,38/ 1,83 m/s. Ventilátory sú skonštruované pre maximálnu rýchlosť vetra 100 km/h. Väčšie rýchlostí už majú všeobecne ničivé účinky. Ventilátory sú funkčné pri vonkajších teplotách vzduchu od -30°C do +60°C. Pre nižšie teploty je nutné objednať u výrobcu špeciálne ložiská.

4. Montáž a obsluha

4.1 Ventilátor montujeme čo najvyššie na danej streche, v prípade odvetrania strešného plášťa čo najvyššie a uprostred vetranej plochy.

4.2 Ventilátor montujeme tak, aby nebol v závetrí!

4.3 Počet a umiestnenie ventilátorov konzultujeme s projektantom (záleží na miestnych podmienkach, účelu stavby a podobne).

4.4 Montáž musí byť prevedená odborným pracovníkom, ktorý má skúsenosti v oblasti krytia striechtak, aby spojenie základne so strechou bolo tesné.

4.5 Nasadíme hlavicu s rotorom a statorom na základňu a upevníme pomocou 3 šróbov M6-16 (4). Šróby zaistíme okrem pružnej podložky taktiež lepidlom napr. LOCTITE 243. Základňa ventilátora musí byť prevedená alebo nastavená tak, aby os ventilátora bola vo zvislej polohe.

4.6 Skontrolujeme rovnomernosť otáčania hlavice.

4.7 Pripojíme ventilátor na uzemňovaciu sústavu alebo bleskozvod pomocou svorky podľa ČSN 341390. Svorku upevníme na jeden z 3 šróbov M6 alebo na základňu.

5. Údržba

5.1 Doporučujeme vykonávať pravidelnú vizuálnu kontrolu. Ventilátor sa musí otáčať ľahko a rovnomerne. Nesmie prísť k mechanickému poškodeniu vonkajšími vplyvmi. Opravy ventilátora môže vykonávať len výrobca alebo poverený pracovník

5.2 Pre bezpečnú prevádzku sa požaduje dodržanie tohoto návodu na použitie a revízie ventilátora v ročných intervaloch (kontrola upevnenia, otáčania, či nedošlo k mechanickému poškodeniu).

6. Bezpečnosť

6.1 Výrobca ručí za bezpečný chod ventilátora a garantuje požiadavky štátnej skúšobne za podmienok:

a) ventilátor bude používaný podľa tohoto návodu

b) ventilátor nesmie byť poškodený

c) ventilátor nesmie byť rozobratý, opravovaný bez vedomia výrobcu.

Vetrací ventilátor

200 C

200 D

200 E

260 C

260 D

355 D

Priemer sacieho hrdla (mm)

Priemer hlavice (mm)

200

 

290

 

260

 

360

 

355

 

470

 

Hmotnosť ventilátora (kg)

1,4

1,2

1,5

2,1

1,8

3,2

Výkon ventilátora závisí na rýchlosti vetra.

8.Označenie, objednávanie

8.1 VV XXX X VV (označenie-vetrací ventilátor) XXX (priemer sacieho hrdla) X (prevedenie hlavice a prsteňa) C-prevedenie nerez D-prevedenie hliníková zliatina E-prevedenie meď

8.2 Každý ventilátor má na prsteni vyrazené označenie: logo výrobcu,200,260 alebo 355 a výrobné číslo.

8.3 V objednávke je nutné použiť označenie uvedené v bode 8.1

9. Dokumentácia

9.1 Ku každému ventilátoru je priložený dodací list s uvedením typu, prevedením, výrobné číslo, mesiac, rok výroby.

9.2 Protokol o zhode bude dodaný na požiadanie

10. Balenie, doprava a skladovanie

10.1 Hlavice ventilátora sú balené v kartónových krabiciach v rozmeroch: VV200 – 290x290x230 mm, VV260 – 360x360x300 mm, VV355 – 470x470x360 mm. Skladovať je prípustné max.5 krabíc na seba v suchom prostredí.

10.2 Pri manipulácií a doprave je nutné dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu ventilátora.

Návod na montáž a obsluhu ventilačných turbín VIV 8/200, VIV 10/260, VIV 14/355

1. Montáž

1.1 Na vopred určenommieste strešného plášťa označíme otvor podľa použitého typu ventilačnej hlavice

1.2 Otvor prerežeme do strešného plášťa -bitumen, hliník, Tzn a pod.(poprípade odoberieme strešnú krytinu).

1.3 Priložíme základňu a pripevníme vruty (klince) k strešnému pláštu. Zabezpečíme tmelom proti zatečeniu vodou alebo nafúkaniu snehu.

1.4 Na takto pripevnenú základňu nasadíme hrdlo -nastaviteľný kĺb, ktorý nastavíme podľa požadovaného sklonu strechy a tromi (3) samoreznými šróbmi priskrutkujeme k základni.

1.5 Nasledovne prinitujeme hrdlo k základni tromi (3) nitmi do vopred predvŕtaných otvorov v hrdle.

1.6 Aretačnými šróbmi (2 ks) zaistíme nastavený sklon hrdla oproti otáčania.

1.7 Do vnútorného priestoru medzi límcom základne a vnútornou časťou nastaviteľného hrdla nanesieme silikónový tmel.

1.8 Na ramenách ventilačnej hlavice čiastočne vyšrobujeme (povolíme závit cca 3 mm) upevňovacie šróby a nasadíme závitom hlavice na okraj hrdla -kĺbu, a to tak, že jednotlivé šróby (3) sú osadené presne na predom vyvŕtané otvory v hrdle.Následne prišrobujeme postupne jednotlivé šroby M6 do predvŕtaných dier. Skontrolujeme rovnomernosť otáčania ventilačnej hlavice.

1.9 Pripojíme ventilačnú turbínu na uzemňovaciu sústavu alebo hromozvod pomocou svorky podľa ČSN 341390. Svorku pripevníme napríklad na jeden z 3 šrobov M6 alebo na základňu ventilačnej turbíny.

2. Údržba

2.1 Ventilačná turbína nesmie byť mechanicky poškodená a musí byť vo zvislej polohe.

2.2 Ventilačná hlavica je osadená jednoradovými guličkovými ložiskami s dvojitým plastovým tesnením s trvalou náplňou a tým je zaistený jej bezúdržbový chod.

2.3 Ventilačnú turbínu nedoporučujeme opravovať ani realizovať na nej iné úpravy.

3. Bezpečnosť

3.1 Výrobca ručí za bezpečný chod ventilačnej turbíny a garantuje požiadavky štátnej skúšobne za následovných podmienok: -ventilačná turbína bude osadená podľa návodu -ventilačná turbína nesmie byť mechanicky poškodená a ani upravovaná -ventilačná turbína nesmie byť opravovaná

4. Balenie

4.1 Ventilačné turbíny sú balené v kartónovej krabici podľa velkosti.

5. Doprava

5.1 Pri manipulácií a doprave je nutné dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu ventilačnej turbíny.

6. Skladovanie

6.1 Skladovať je prípustné maximálne 5 krabíc na sebe, v suchom prostredí.

NÁVOD NA MONTÁŽ ZÁKLADNÍ PRE TVAROVANÚ KRYTINU

Základňa pre vlnitú krytinu (TONDACH, BRAMAC, KM BETA atd.) obrázok č.5 Priložíme základňu na strechu tak, aby horná polovica základne bola vsunutá pod strešnú krytinu a spodná polovica ležala na strešnej krytine. Základňu pripevníme na laty pomocou vrutov alebo klincov a to minimálne na štyroch miestach. K pripevneniu základne slúžia k tomu určené príchytky na základni Podľa smeru pokládky škridiel ľavú (pravú) bočnú časť základne podsunieme pod škridle a pravú (ľavú) časť základne preložíme cez škridle.

V prípade potreby doporučujeme krajné škridle prirezať na potrebný rozmer. V miestach väčšieho výskytu snehu je vhodné použíť tesniace pásy, pur peny atd. k vytesneniu štrbín a nad turbínou osadiť sneholam. Základňa pro vlnu Cembrit (Vltava A5,B5 atd.) obrázok č.5 Priložíme základňu na strešnú krytinu a pomocou tmelu a penovej tesniacej pásky vytesníme.

Pripravíme pomocou vrutu s bitumenovou podložkou, hliníkové podložky a PVC špičky minimálne na štyroch miestach. V miestach väčšieho výskytu snehu je vhodné nad turbínu osadiť sneholam. Použitie základne výrobcu Lomanco pre iné krytiny (Rova, Stamina,Rannila, Steeltile atď.) obrázok č.5 Priložíme základňu na strešnú krytinu a za pomoci tesniacích pásov (dodávaných výrobcom použité krytiny) a silikónových tmelov pripevníme pomocou skrutiek. V miestach väčšieho výskytu snehu je vhodné nad turbínou osadiť sneholam.

 

MOŽNOSTI POUŽITIA:

 • podkrovné priestory bytových blokov bez hluku
 • bytové jadra, v panelových domoch bez hluku
 • podkrovné priestory RD -
 • strešné konštrukcie a krytiny
 • bezhlučné odvetranie výťahových šachiet panelových i iných viac podlažných domov a ich zázemí 
 • výrobné priestory
 • skladovacie priestory
 • obytné i kancelárské priestory
 • športové haly
 • centrálne i individuálne odvetranie soc. zariadení
 • panelové domy
 • vetracie šachty bytov
 • poľnohospodárske sklady
 • chlievy
 • kravíny
 • stajne
 • pivnice
 • kolektory, šachty
 • tunely
 • osadenie na stávajúcu pasívnu odvetrávaciu techniku z dôvodov zvýšenia účinnosti

Využitie a prínos jednotky bez pomoci el. energie

 • odvetranie všetkých priestorov z dôvodu tepla, prachu, vlhkosti a pod.
 • odvetranie prehriatých podkrovných či iných prieostorov v letných mesiacoch
 • centrálne odvetranie pan. domov - bezhlučné odvetranie bytových jadier panelových domov
 • zníženie teploty vo vetracích priestoroch, či priestoroch pod nimi, alebo priestoroch susedných
 • zabránenie vzniku kondenzov a vlhkosti v podkrovných priestoroch aj v medzivrstvách v chladných mesiacoch, čo zabráni poškodeniu krovov a strešných konštrukcií (hniloba, korózia), taktiež aj poškodeniu strešných plášťov, izolácií, šindľov, (vydutie,potrhanie)
 •  zabráni poškodeniu materiálov s nedostatočnou funkciou vetracích kanálov
 • znemožní hniezdenie vtákov v podkrovných priestoroch a znečisťovaniu ich výkalmi
 • špeciálny tvar neumožní napršanie do vetracích priestorov a to všetko bez potreby energie
 • vyčísliteľné úspory predstavujú čiastky od niekoľko tisíc až do desiatok tisíc korún za energiu a naviac usporené náklady za opravy poškodených stavieb vlhkosťou