Opýtať sa otázku

Injektážna emulzia Inject IM 55-5l

Emulzia určená na dodatočnú horizontálnu izoláciu muriva proti vzlínajúcej vlhkosti. Aplikuje sa pomocou tlakovej strieačky. Ideálna na injektáž starého tehlového muriva, muriva z pórobetónu, vápennopieskových tehál, pemzy, škvárového a kamenného muriva. Spotreba: cca 0,1 kg/bm/1 cm hrúbky steny, pri silne nasiakavom múre sa môže spotreba zvýšiť
noimage