Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/cg027000/www_root/ekostavrovinka/libraries/src/Http/Transport/CurlTransport.php on line 204

Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/cg027000/www_root/ekostavrovinka/libraries/src/Http/Transport/CurlTransport.php on line 204
EKOSTAV-ROVINKA spol. s r.o. - Technologický návrh odstraňovania vlhkosti
Vytlačiť

Technologický návrh odstraňovania vlhkosti

HYDROIZOLAČNÉ A SANAČNÉ PRÁCE

Odstranenie príčin vlhnutia objektov DOPORUČENÁ OPRAVA HYDROIZOLÁCIE VONKAJŠÍCH A VNÚTORNÝCH STIEN.

TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRI VNÚTORNÝCH A VONKAJŠÍCH SANAČNÝCH PRÁCACH.

Pre priamy výkon sanačných prác je potrebný prístup k sanovaným stenám minimálne 80 cm potrebných na osekanie postihnutých omietok muriva budovy a ich sanáciu.

Krokový postup :

odstanovanie vlhkosti2odstanovanie vlhkosti1

INJEKTÁŽ MURIVA A IMPREGNÁCIA POVRCHOV STIEN.

Potreba izolovať nepriepustnou vrstvou vzniká, keď voda preniká pórmi stien a znehodnocuje omietky, stierky, drevo, tapety a pod. Zvyčajne sa ukazuje na povrchu ako vlhký pás nad úrovňou terénu alebo dlážky, kde ničí drevo prípadne iné komponenty.

Na jednoduchú ochranu vodovzdorných materiálov Vám doporučujeme jednoduchú injektáž postihnutého muriva :

Vzdialenosť jednotlivých dier by mali byť približne 11,5 cm od seba. Diery by mali byť vyvŕtané vrtákom s priemerom 13 mm so sklonom smerom nadol 10-15 stupňov. Pred samotnou injektážou vyčistíme všetky diery vysávačom. Injektáž môžeme vykonať pomocou tlakového rozprašovača ako sa používa v záhrade pomocou trysky, ktorá sa zasunie do pripravenej navŕtanej diery a tlakom sa nanáša do muriva.

Necháme tekutinu presiaknúť celou oblasťou, čo bude zrejmé podľa stmavnutia farby tehál v celom okolí diery. Kus látky okolo trysky by mal zabrániť prípadnému vytekaniu tekutiny počas impregnácie. Po ukončení necháme impregnované murivo 2 až 4 týždne pôsobiť až potom ho omietame.

Priemerná spotreba je 3 -5 litrov na bežný meter steny. Injektáž a impregnáciu povrchov stien vykonávame vysokoúčinnými bezfarebnými impregnátormi BPS-HYDROFOB a Inject IM 55, ktoré preniknú hlboko aj do tých najjemnejších kapilár, aktivačne vstupujú do chemickej reakcie s vodou a voľnými iónmi obsiahnutými v murive, čím vytvárajú dlhodobo kremíkovú barieru proti vlhkosti a zároveň umožňujú takto impregnovanému murivu voľne dýchať a vysušovať sa.

Týmto spôsobom doporučujeme zhotoviť aj injektáž každého klenbového oblúka v styku s obvodovým murivom, čím sa zabráni prieniku vlhkosti z obvodovej steny. Povrch klenby doporučujeme do dĺžky 1,0 m mechanicky očistiť od starej malty a povysávať priemyselným vysávačom. 

odstanovanie vlhkosti3odstanovanie vlhkosti4

NÁVRH ODVETRANIA BUDOV A SUTERÉNU.

Vzhľadom na pomerne veľké vlhkostné pomery v suteréne a ostatných priestoroch navrhujeme jednoduché priečne prevetrávanie miestností bezmotorickými ventilačnými turbínami RAUL typ VV a VIV alebo ventilačnými turbínami EDMONDS. Prívod vzduchu riešiť cez jestvujúce otvory budov.

Nutné preveriť komínové prieduchy kominárom a vyčistiť ich od sadzí. Odvod vzduchu by sa realizoval prirodzeným odvetraním pomocou vysokoúčinných a úsporných vetracích turbín " VIV " pracujúcich bez elektrickej energie osadených na streche na hlavici komínového telesa. 

 odstanovanie vlhkosti5odstanovanie vlhkosti6odstanovanie vlhkosti7